Historie

Když dne 1. května 1893 vypukl ve vsi Blížkovicích o 1/2 4. hodině požár, který silným vichrem podporován v malé době tak se rozšířil, že přes 30 stavení zničil, uznalo zdejší obyvatelstvo, že hlavní zásluhu mají dobrovolné sbory hasičské, kte­ré se ku pomoci dostavily, o to, že požár, který již hrozných rozměrů nabyl, přece byl omezen. Byly to sbory hasičské z Mor. Budějovic, Hostimi, Prokopova a ze Sy­rovic. Sborům těm, které s nadlidským namáháním pracovaly, konečně se přece podařilo oheň omezit.

Celé Blížkovice mluvily a děkovaly jen hasičům a mnoho hlasů se ozývalo s otázkou, proč zde není podobný sbor zřízen, ukazujíce na menší obce okolní. I vznikla všeobec­ná myšlenka, aby se též k tomu pracovalo, aby Blížkovice měly samostatný sbor hasič­ský. Byla tedy svolána obecními výbory veřejná schůze občanů zdejších do „radnice“, kde o tom rokováno bylo. Když. po delším rokování konečně byla otázka předložena, má-li býti sbor hasičský zde zřízen, bylo od všech jednoznačně usneseno, že„ano“.

Ještě téhož dne byl zvolen zřizující výbor, jemuž bylo uloženo vykonat přípravné práce.

Za městys to byli:

Jan Juříček – nadučitel (zvolen předsedou),

Michal Škárek – starosta

Jan Konvalina – obecní výbor

Za ves byli vybráni:

Vincenc Beyer – lesmistr,

Jan Vedra – starosta 

Jan Konvalina – radní


Hned poté bylo započato s přípravnými pracemi. Byly sepsány stanovy sboru, kde se oba obecní výbory zavázaly ze svých prostředků sbor zřídit.

Stanovy byly zaslány c. k. místodržitelství v Brně ke schválení. Schváleny byly 27. července 1893 výnosem č. 25671.

Sbor byl zřízen, ale chyběly peníze. Zřizující výbor se usnesl, aby se v obou obcích konala sbírka.Téměř ve všech domech lidé přispěli a sbírka vynesla přes 100 zlatých.

Sbor se též obrátil na císaře Františka Josefa I. (ten však nevyhověl), některé spořitelny a záložny, hrabata z Moravských Budějovic a Syrovic a okolní obce. Dohromady se sešlo dalších 155 zlatých.

 

Po shromáždění finančních prostředků následovalo nabírání členů. I když z jedné strany bylo agitováno, aby se lidé za členy nehlásili, přesto byl tako­vý zájem, že musel výbor vybírat jen ty nejschopnější. Vzhledem k velikosti obcí bylo z městyse vybráno 15 členů a ze vsi 33.

Ze sbírky byly pořízeny obleky mužstva, jež ušil místní krejčí František Konvalina.

Na valné hromadě byl zvolen následující výbor:

 • starosta -Vincenc Beyer
 • místostarosta – Šimon Kavan
 • pokladník – Antonín Boudný
 • jednatel – Antonín Svoboda
 • náčelník – Jan Juříček
 • podnáčelníci – Eduard Stehlík, František Bouzar

Stříkačka a ostatní výzbroj byly objednány u firmy R. A. Smekal v Čechách u Olomouce. Jak bylo tenkrát zvykem, konalo se slavnostní svěcení, jehož se zúčastnily sbory z Hostimi a Prokopova, zdejší sbor vojenských vysloužilců a deputace ze Znojma, Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou.

Do roku 1896 patřil sbor k Německé župě Znojemské a od 1. listopadu téhož roku přestoupil k Moravskobudějovické župě číslo 30 Moravské zemské jednoty. Ke schůzím, školením a různým jiným shromážděním se využívalo míst­nosti v hostinci Jakuba Deutsche. Činnost sboru se nesoustředila pouze na věci přímo spojené s hasičstvím. Právě naopak. Sbor se staral velkou měrou o kulturní život v obci. Jan Juří­ček založil hasičskou knihovnu, členové sboru hráli pravidelně od roku 1911 divadlo, pořádali taneční zábavy, hasičské výlety, masopustní lampiono­vé průvody a zábavy, posvícenské zábavy, účastnili se církevních slavností Vzkříšení a Božího těla a jiných kulturních aktivit v obci.

RSS Události v kraji

 • Souhrn zásahů za prosněženou sobotu
  Neděle, 3. prosince 2023 – Včera jsme řešili šest desítek událostí, které mohou mít souvislost se sněžením. Zasahovali jsme u nehod a odstraňovali jsme stromy.
 • Klidné svátky bez požárů
  Sobota, 2. prosince 2022 - Blíží se první adventní neděle a asi většina z nás si ji nedokáže představit bez zapálených svíček, ať už na adventním věnci, ve svícnech nebo jen tak volně položených na stolech, nábytku či jiných zákoutích našich domácností. Nabízíme několik rad, jak se při tom vyhnout požáru a nepříjemnostem.
 • V Brně hořela střecha
  Čtvrtek, 30. listopad 2023 – Několik hodin zasahovaly jednotky u požáru střechy průmyslového objektu v Brně na ul. Černovické nábřeží.